۲ میلیون و ۷۹۶ هزار نفر اشتغال ناقص دارند
۲ میلیون و ۷۹۶ هزار نفر اشتغال ناقص دارند
مطابق بررسی های مرکز آمار،میزان اشتغال ناقص در پاییز ۹۷ حدود ۲میلیون و ۷۹۶هزار نفر و ۴۰۴ است که این رقم در پاییز ۹۶ حدود ۲میلیون و ۵۵۷هزار و۲۶۲ نفر بوده است،که نسبت به سال گذشته حدود۲۳۹هزار و ۱۴۲ نفر بیشتر شده است.

به گزارش کارمندان نیوز به نقل ازخبرگزاری تسنیم،  طبق آمار مرکز آمار ایران بررسی نرخ مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت) جمعیت ۱۰ساله و بیش تر نشان می دهد که ۴۰٫۵ درصد جمعیت در سن کار۱۰ساله و بیشتر از منظر اقتصادی فعال بوده اند. یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل( پاییز۱۳۹۶)۰٫۶ درصد افزایش داشته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ساله و بیش تر بیانگر آن است که ۳۵٫۷ درصد از جمعیت در سن کار(۱۰ساله و بیش تر ) شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد که میزان اشتغال ناقص در پاییز ۹۷ حدود ۲میلیون و ۷۹۶هزار نفر و ۴۰۴ است که این رقم در پاییز ۹۶ حدود ۲میلیون و ۵۵۷هزار و۲۶۲ نفر بوده است،که نسبت به سال گذشته حدود۲۳۹هزار و ۱۴۲ نفر بیشتر شده است.

انتهای پیام/

  • نویسنده : خبرنگار
  • منبع خبر : تسنیم