نبرد در ادلب ادامه خواهد یافت/ حلب از خاکستر جنگ برمی‌خیزد
نبرد در ادلب ادامه خواهد یافت/ حلب از خاکستر جنگ برمی‌خیزد
رئیس جمهور سوریه در سخنانی به مناسبت پیروزی های چشمگیر اخیر ارتش سوریه گفت: نبرد در ادلب و حلب با وجود حبابهای صوتی توخالی که از شمال می آید، ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با اشاره به پیروزی های چشمگیر اخیر ارتش سوریه ضمن تبریک این پیروزی ها به ملت سوریه به ویژه مردم حلب گفت:  وفاداری ساکنان حلب به کشور و ارتش همه محاسبات دشمنان را نقش بر آب کرد و حلب تاوان بسیار سنگینی داد. مردم حلب به کار و تولید طی سالهای محاصره ادامه دادند و این علاوه بر پایداری بود.

رئیس جمهور سوریه افزود: من مطمئن هستم که این نوع پایداری که نمایانگر اراده فولادی و وابستگی عمیق و ریشه دار است سبب خواهد شد که حلب از زیر خاکستر جنگ برخیزد تا جایگاه طبیعی و عالی در اقتصاد سوریه بیابد.

رئیس جمهور سوریه گفت: هنگامی که در اواخر سال ۲۰۱۶ شهر حلب آزاد شد گفتم که ماقبل آزادسازی حلب مشابه مابعد آن نخواهد بود. من می دانستم که قلوب و عقول نیروهای مسلح ما کجا سیر می کند و من به وطن پرست بودن مردم حلب و وفاداری آنها به کشورشان مطمئن بودم و اینکه ارتش سوریه محاسبات دشمن را برهم خواهد زد و این رخ داد. حلب تاوان سنگینی پرداخت که این به سبب بزرگی مردم آن و مواضع میهن پرستانه آن بود. سالها حملات شدید و وحشیانه به بیشتر محله های آن و دهها شهید و زخمی و یتیم و بیوه زنان و سالها محاصره بدون آب و برق و دیگر مایحتاج زندگی برای این بود که حلب به زانو درآید و مردم آن تسلیم شوند و با شلیک هر گلوله و خمپاره امید دشمنان برای اینکه حلب تسلیم شود بیشتر می شد این رویا آنها بود ما در حقیقت با هر گلوله ترس ریخته می شد و تمایل به مقابله با چالش بیشتر می شد و روحیه میهن پرستی بیشتر و ایمان به کشور قوی تر می شد.

وی افزود: مردم حلب به پایداری اکتفا نکردند بلکه به تولید و کار طی سالیان محاصره با وجود شرایط سخت ادامه دادند. درست است که با آزادسازی حلب در سال ۲۰۱۶ امنیت شهر حلب تامین نشد و زیر گلوله ماند و درست است که پیروزی در نبرد به مثابه پیروزی در جنگ نیست، بلکه این در منطق انتزاعی نظامی است که مبتنی بر ا هداف و نتایج است؛ اما در منطق ملی پیروزی از زمان آغاز پایداری شروع می شود و با این منطقه حلب پیروز شد و سوریه پیروز شد.

بشار اسد تاکید کرد: ما بر ترسی غلبه کردیم که قصد داشتند در جانمان اندازند ما بر توهماتی که قصد داشتن داشتند در ما ایجاد کنند غلبه کردیم ما بر تجزیه و کینه و خیانت و هر فردی که این ویژگی را داشت و حامل آن بود غلبه کردیم. ما می دانیم که این پایان جنگ و پایان توطئه ها و زوال تروریسم و تسلیم شدن دشمنان نیست اما دماغ آنها به عنوان مقدمه شکست کامل دیر یا زود به خاک مالیده شد. نباید آرام بگیریم و راضی شویم و باید آماده و مهیا نبرد بعدی شویم و نبرد ادلب و حلب ادامه دهیم.  این آزادسازی مقدمه ای برای آماده شدن برای نبردهای آتی است و نبرد آزادسازی حومه حلب و ادلب ادامه دارد و این صرف نظر از حباب های صوتی توخالی است که از شمال می آید. نبرد آزادسازی در سراسر سوریه و درهم کوبیدن تروریسم و تحقق ثبات ادامه می یابد.

رئیس جمهور سوریه گفت: ارتش سوریه در عمل به وظایف ملی خود درنگ نخواهد کرد. در تاریخ ارتشی پیروز نشده است مگر اینکه مردم در نبردش با آن همراه بوده باشند و دیدگاه آن با مردمش یکسان باشد و این را ما در حلب و دیگر شهرهای سوری دیدیم. هنگامی که ارتش سوریه را در آغوش گرفتید آنرا حامی خود یافتید و از شما دفاع  و به خاطر شما جانفشانی کرد.در هنگام و لحظات شادی باید لحظات درد و حزن را یادآور شویم و نبود عزیزان که برای زندگی و سعادت دیگران جان خود را دادند ما در برابر کشته شدگان و زخمی شدگانمان سرتعظیم فرود می آوریم و به آنها و خانواده هایشان ادای احترام می کنیم و این پیروزی را به آنها تقدیم می کنیم.

بشار اسد گفت: درود بر مردمی که پایداری کردند و درود بر ارتش عظیم ما و نیروهای هم ردیف آنها و درود بر صلابت آنها در سرما و گرما که امنیت را به ما بخشیدند و تبریک و درود بر برادران و دوستان و متحدان ما که شانه به شانه ارتش در زمین و هوا جنگیدند و خون آنها با خون ارتش ما درهم آمیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با اشاره به پیروزی های چشمگیر اخیر ارتش سوریه ضمن تبریک این پیروزی ها به ملت سوریه به ویژه مردم حلب گفت:  وفاداری ساکنان حلب به کشور و ارتش همه محاسبات دشمنان را نقش بر آب کرد و حلب تاوان بسیار سنگینی داد. مردم حلب به کار و تولید طی سالهای محاصره ادامه دادند و این علاوه بر پایداری بود.

رئیس جمهور سوریه افزود: من مطمئن هستم که این نوع پایداری که نمایانگر اراده فولادی و وابستگی عمیق و ریشه دار است سبب خواهد شد که حلب از زیر خاکستر جنگ برخیزد تا جایگاه طبیعی و عالی در اقتصاد سوریه بیابد.

رئیس جمهور سوریه گفت: هنگامی که در اواخر سال ۲۰۱۶ شهر حلب آزاد شد گفتم که ماقبل آزادسازی حلب مشابه مابعد آن نخواهد بود. من می دانستم که قلوب و عقول نیروهای مسلح ما کجا سیر می کند و من به وطن پرست بودن مردم حلب و وفاداری آنها به کشورشان مطمئن بودم و اینکه ارتش سوریه محاسبات دشمن را برهم خواهد زد و این رخ داد. حلب تاوان سنگینی پرداخت که این به سبب بزرگی مردم آن و مواضع میهن پرستانه آن بود. سالها حملات شدید و وحشیانه به بیشتر محله های آن و دهها شهید و زخمی و یتیم و بیوه زنان و سالها محاصره بدون آب و برق و دیگر مایحتاج زندگی برای این بود که حلب به زانو درآید و مردم آن تسلیم شوند و با شلیک هر گلوله و خمپاره امید دشمنان برای اینکه حلب تسلیم شود بیشتر می شد این رویا آنها بود ما در حقیقت با هر گلوله ترس ریخته می شد و تمایل به مقابله با چالش بیشتر می شد و روحیه میهن پرستی بیشتر و ایمان به کشور قوی تر می شد.

وی افزود: مردم حلب به پایداری اکتفا نکردند بلکه به تولید و کار طی سالیان محاصره با وجود شرایط سخت ادامه دادند. درست است که با آزادسازی حلب در سال ۲۰۱۶ امنیت شهر حلب تامین نشد و زیر گلوله ماند و درست است که پیروزی در نبرد به مثابه پیروزی در جنگ نیست، بلکه این در منطق انتزاعی نظامی است که مبتنی بر ا هداف و نتایج است؛ اما در منطق ملی پیروزی از زمان آغاز پایداری شروع می شود و با این منطقه حلب پیروز شد و سوریه پیروز شد.

بشار اسد تاکید کرد: ما بر ترسی غلبه کردیم که قصد داشتند در جانمان اندازند ما بر توهماتی که قصد داشتن داشتند در ما ایجاد کنند غلبه کردیم ما بر تجزیه و کینه و خیانت و هر فردی که این ویژگی را داشت و حامل آن بود غلبه کردیم. ما می دانیم که این پایان جنگ و پایان توطئه ها و زوال تروریسم و تسلیم شدن دشمنان نیست اما دماغ آنها به عنوان مقدمه شکست کامل دیر یا زود به خاک مالیده شد. نباید آرام بگیریم و راضی شویم و باید آماده و مهیا نبرد بعدی شویم و نبرد ادلب و حلب ادامه دهیم.  این آزادسازی مقدمه ای برای آماده شدن برای نبردهای آتی است و نبرد آزادسازی حومه حلب و ادلب ادامه دارد و این صرف نظر از حباب های صوتی توخالی است که از شمال می آید. نبرد آزادسازی در سراسر سوریه و درهم کوبیدن تروریسم و تحقق ثبات ادامه می یابد.

رئیس جمهور سوریه گفت: ارتش سوریه در عمل به وظایف ملی خود درنگ نخواهد کرد. در تاریخ ارتشی پیروز نشده است مگر اینکه مردم در نبردش با آن همراه بوده باشند و دیدگاه آن با مردمش یکسان باشد و این را ما در حلب و دیگر شهرهای سوری دیدیم. هنگامی که ارتش سوریه را در آغوش گرفتید آنرا حامی خود یافتید و از شما دفاع  و به خاطر شما جانفشانی کرد.در هنگام و لحظات شادی باید لحظات درد و حزن را یادآور شویم و نبود عزیزان که برای زندگی و سعادت دیگران جان خود را دادند ما در برابر کشته شدگان و زخمی شدگانمان سرتعظیم فرود می آوریم و به آنها و خانواده هایشان ادای احترام می کنیم و این پیروزی را به آنها تقدیم می کنیم.

بشار اسد گفت: درود بر مردمی که پایداری کردند و درود بر ارتش عظیم ما و نیروهای هم ردیف آنها و درود بر صلابت آنها در سرما و گرما که امنیت را به ما بخشیدند و تبریک و درود بر برادران و دوستان و متحدان ما که شانه به شانه ارتش در زمین و هوا جنگیدند و خون آنها با خون ارتش ما درهم آمیخت.