سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور از تعیین میزان معافیت مالیاتی حقوق کارمندان دولتی و خصوصی در سال آینده خبر داد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به آخرین مصوبه این کمیسیون گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال تعیین شد.

نماینده ساری در مجلس اظهار داشت: این مصوبه کمیسیون درباره نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و  غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه به استناد تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن را با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب /۱۶/۱۲ ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بود.

وی ادامه داد: مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر شمول مالیات سالیانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد می‌شود.

نایب رئیس کمسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور تصریح کرد:میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ ۲۱۶ میلیون ریال تعیین می شود.

  • نویسنده : خبرنگار