در آستانه چهل سالگی انقلاب-ایران دومین کشور تولید کننده داروی دیابت نوع ۲
در آستانه چهل سالگی انقلاب-ایران دومین کشور تولید کننده داروی دیابت نوع ۲

در آستانه چهل سالگی انقلاب-داروی دیابت نوع 2 که در انحصار یک شرکت آمریکایی بود با تلاش محققان داروساز ایرانی در کشور تولید شد.

داروی دیابت نوع ۲ که در انحصار یک شرکت آمریکایی بود با تلاش محققان داروساز ایرانی در کشور تولید شد.