حضور رکورددار روپایی و سوارکاران در جشن پیروزی انقلاب
حضور رکورددار روپایی و سوارکاران در جشن پیروزی انقلاب

حضور و اجرای برنامه توسط رکورددار روپایی و سوارکاران در جشن پیروزی انقلاب به همت تربیت بدنی بسیج وزارتخانه ها و ادارات

حضور و اجرای برنامه توسط رکورددار روپایی و سوارکاران در جشن پیروزی انقلاب به همت تربیت بدنی بسیج وزارتخانه ها و ادارات

  • نویسنده : خبرنگار