ترویج فرهنگ عدم مصرف کالای خارجی-چرا سامسونگ،سامسونگ شد؟
ترویج فرهنگ عدم مصرف کالای خارجی-چرا سامسونگ،سامسونگ شد؟

ترویج فرهنگ عدم مصرف کالای خارجی-چرا سامسونگ،سامسونگ شد؟

یکی از دلایل موفقیت این شرکت حمایت مردم کره از آن بود