ایده جالب برای ضدعفونی توسط بسیج وزارتخانه ها و ادارات
ایده جالب برای ضدعفونی توسط بسیج وزارتخانه ها و ادارات
بسیج وزارتخانه ها و ادارات در اقدامی نو با بکارگیری محلول استاندارد ارگانیک با ایجاد مه پاش اقدام به برگزاری رزمایش پدافند زیستی برای مقابله با کرونا کرده است.

به گزارش کارمندان نیوز دکترسید حمیدرضا قریشی مسئول بسیج وزارتخانه ها و ادارات سپاه محمد رسول الله(ص)تهران بزرگ طی مصاحبه با خبرنگاران گفت: هم زمان با آغاز اولین روز رزمایش پدافندزیستی دراقدامی نو با بکارگیری محلول استاندارد ضدویروس کرونا کاملا ارگانیک دست آورد علمی سربازان دفاع زیستی بصورت مه پاش اقدام به برگزاری رزمایش پدافند زیستی برای مقابله باکرونا ویروس نموده است.
این اقدام روز چهارشنبه ششم فروردین با حضور شهردار منطقه ۶ تهران و فرمانده بسیج وزارتخانه ها و ادارات وجمعی ازفرماندهان مراکز تابعه درمحل پل کریمخان زند با توزیع رایگان بسته های حاوی این محلول به عابران وسرنشینان خودروهای عبوری صورت پذیرفت.